ചിലവ് കുറച്ച് വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ.

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചിലവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷനടിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. പലപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ വീടുപണി ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് അത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും പലർക്കും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ...

വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയാൻ 10 വാസ്തുശാസ്ത്ര പൊടിക്കൈകൾ.

ഇന്ത്യകാർക്ക് ഒട്ടും അപരിചിതമല്ല വാസ്തു ശാസ്ത്രം. എന്നാൽ വാസ്തു എന്നത് വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. Relaxation at home Courtesy: iStock അത് ഒരു വീട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആകെയുള്ള സമാധാനത്തെയും പുരോഗതിയെയും...