ഫ്യൂഷൻ ഡിസൈനിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ.

ഫ്യൂഷൻ ഡിസൈനിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ.വീടെന്ന സങ്കൽപം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. ചിലർ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ രീതികൾ പിന്തുടരാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലർ മോഡേണ് രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം മോഡേൺ, ട്രഡീഷണൽ രീതികൾ ഒത്തിണക്കി ഫ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ വീടുകളിൽ...

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ ഒരു നില മതിയോ അതോ രണ്ടുനില വേണമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പല കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെതായ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു വീട് നിർമിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ...

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ നാലുകെട്ടുകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും.

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ ഓരോ വീടുകൾക്കും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ നാലുകെട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ഓരോ വീടിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിലും വ്യത്യസ്തത...

കുളിർമ്മയുള്ള കായൽക്കാറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷ്വറി വില്ല !!

3900 SQ.FT | Villa by Backwaters | Kochi, Kerala പനങ്കാടുകൾക്കും, കായലിനും നടുവിൽ ശീതളമായ കാറ്റ് തഴുകുന്ന പ്ലോട്ടിൽ തീർത്ത ഒരു മനോഹര ഭവനം. Aerial view of luxury villa Courtesy: Studiotab ഏലവേഷനിൽ ഫ്ലോർ ടൂ...