വീട് നിർമാണത്തിൽ പാറ്റിയോക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങിനെ പൂർണമായും മോഡേൺ ആക്കി നിർമ്മിക്കാം എന്നതാണ് മിക്ക ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം. അതേ സമയം പഴമയുടെ പല ഘടകങ്ങളും അവിടെ നില നിൽക്കണമെന്നും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പഴമയും പുതുമയും ഇട കലർത്തി കൊണ്ടുള്ള...

വീട് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ വില കയറ്റത്തെ പറ്റി ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല -നിർമ്മിക്കാം എർത്ത് ബാഗ് ഹൗസുകൾ.

ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബഡ്ജറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എത്ര ചെറിയ ഒരു വീടാണ് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിന് പൂർണത ലഭിക്കുന്നതിന് മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ തന്നെ ആവശ്യമായി വരും. ഓരോ...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ മിക്കവർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള 5 അബദ്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്, ചിലവിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ, പണം കണ്ടെത്തേണ്ട രീതി എന്നിങ്ങനെ വീട് പണിയിലെ ഓരോഘട്ടത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീട് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളും...

ശ്വസിക്കുന്ന വീടോ?? കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള “Breathing House”-നെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ…

BREATHING HOUSE | A TROPICAL HOME | KOTTARAKARA അതേ ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും Tropical architectural ഡിസൈനിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു highly functional ആയ ലക്ഷ്വറി ഭവനമാണ്. Breathing House കൊച്ചി JKM Design  Cosortium ചെയ്ത...

വീട് നിർമാണം ഒരു സുന്ദര അനുഭവമാക്കാം – Iama Architects നോട് ഒപ്പം!!

വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അനേകം പ്രൗഢഗംഭീരമായ വീടുകളുടെ ശില്പികളാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിന് മുകളിലായി വീട് നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള Iama architects. Home elevation courtesy: IAMA architects ആർകിട്ടകച്ചുറൽ പ്ലാനിങ്, 3D വിഷ്വലൈസിങ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിസൈനിങ് എന്നിവയാണ് Iama...