വീടിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പ് ലഭിക്കാനായി ജനാലകൾ സജ്ജീകരിക്കേണ്ട രീതി.

ചൂടു കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പല വഴികളും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ഏസി ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വീടുകളെല്ലാം കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്നയാണ്. കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ചൂട് പെട്ടെന്ന് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും...

വീടിനുള്ളിലെ ചൂടു കുറയ്ക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാം ഈ വഴികൾ.

വേനൽക്കാലത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഓടിട്ട വീടുകളെക്കാളും ചൂട് ഇരട്ടിയായി അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വഴി വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ സാധിക്കും. വീടിന് അകത്തെ ചുമരുകൾക്ക് നിറങ്ങൾ...