ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവാക്കാം.

ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവാക്കാം.ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എങ്ങിനെയെങ്കിലും മരങ്ങളും ചെടികളും വച്ചു പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ ചെടികൾ നടാനുള്ള സ്ഥലമോ ആവശ്യത്തിനു മരങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ...

ബാൽക്കണിയോട് ചേർന്ന ഗ്ലാസ് ചുവരുകളുടെ ഗുണങ്ങളും, ദോഷങ്ങളും

ബാൽക്കണിയുടെ ചേർന്ന് ഗ്ലാസ് ചുവരുകൾ പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയി മാറുകയാണ്. പുറത്തുനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയെക്കാൾ ഉപരി വീടിനുൾത്തളം വിശാലും പ്രകാശപൂരിതം ആക്കാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ചുവരുകൾ സഹായിക്കും. തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന വാതിലുകളായോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ച് നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്‌...

മനോഹരമായ ഒരു ബാൽക്കണി എങ്ങനെ ഒരുക്കാം.

image courtesy : wallpaper flare എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും ശരി വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആകർഷകമായ ഭാഗം തന്നെയാണ് ബാൽക്കണികൾ.സിറ്റികൾ വലുതാകുകയും, സ്ഥലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ...