പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാം ഈ അബദ്ധങ്ങൾ

ഒരു വീടായാൽ പൂന്തോട്ടം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്ന് പൂന്തോട്ടം നിർമിക്കുമ്പോൾ പലരും പണം അധികം മുടക്കി ധാരാളം അബദ്ധങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാറാണ് പതിവ് .

മനസ്സിലാക്കാം പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുമ്പോൾ പതിവായി ഉണ്ടാകാറുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ. ഈ അബദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനും മറക്കണ്ട

ജലം അമൂല്യം


ജീവികളെ പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്കും വായുവും ജലവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. അവ മണ്ണിലെ വായു അറകളിലൂടെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വായു അറകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിന്നാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുക?

എയർ പോക്കറ്റുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ചെടി നശിച്ചു പോകും. അതിനാൽ ചെടികൾ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കാലാവസ്ഥയോട് യോജിച്ചവ വളർത്താം

ചെടികൾ നന്നായി വളരാനും മനോഹരമായ പൂക്കൾ നൽകാനും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയോട് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

തുടങ്ങിയ ശിഖരങ്ങൾ ചെടിയിൽ നിലനിർത്തിയാൽ അത് ചെടി വളർന്നു പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതിന് തടസമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യം

ചെടികൾ നന്നായി വളരാൻ സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഓരോ ചെടിയ്ക്കും ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുകയാവും നല്ലത്. ചിലതിന് അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാകും, എന്നാൽ മറ്റ് ചിലതിന് നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രമാകും വളരാൻ കഴിയുക. അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം.

ആരോഗ്യകരമായ അകലം നിർബന്ധം

ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഓരോന്നും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അകലം നിർബന്ധമാണ്. ചില ചെടികൾ വേരുകൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നവയാകും, അതിനാൽ അത്തരം ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം നൽകി മാത്രമേ അടുത്ത ചെടിയ്ക്ക് സ്ഥലം നൽകാവൂ.

മാത്രമല്ല, ചെടികൾക്കിടയിൽ നിശ്ചിത അകലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ചെടിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ സമീപത്തെ മറ്റ് ചെടികളിലേയ്ക്ക് പകരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയൂ.

വേരുകൾക്കായി ബെഡ് ഒരുക്കാം

ചില ചെടികൾ ആഴത്തിൽ വേരിറങ്ങുന്നവയാകാം. അവ നടുമ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായി ഇളക്കി കട്ടിയിൽ ബെഡ് ഒരുക്കി അതിന് മുകളിൽ വേണം തൈ നടാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ വേരുകൾ ഇറങ്ങാനും ചെടികൾക്ക് നന്നായി വളരാനും കഴിയൂ.

ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഉറയ്ക്കുകയും വേരുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും.

വെള്ളം വേരുകളിൽ നൽകൂ

ചെടിയുടെ മുകളിലൂടെ നനയ്ക്കുന്ന രീതി പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഗുണം ചെയ്യില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ചെടിയുടെ വേരുകളിലാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നൽകേണ്ടത്.

ഇലകൾക്ക് മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന രീതി വേനൽ കാലത്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

കീടനാശിനി ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിച്ച്

ചെടികളിൽ പല തരത്തിലുള്ള രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കാൻ.

ശക്തമായ കാറ്റോ മഴയോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇവ കാറ്റിലും മഴയിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും.

വെറും 15,000 രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ സോളാർ പ്ലാന്റുകളോ?? ഇത് നാനോ സോളാർ!!