‘തടി’ കേടാവാതിരിക്കാൻ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ

വീട്ടിലെ ജനൽ കട്ടിള, വാതിലുകൾ, മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങി വീട്ടിലെ തടിയുടെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെ നടത്താം.വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപയോഗം മനസിലാക്കാം

തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഫർണിച്ചറുകൾ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഭംഗിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഏതുതരം മെറ്റീരിയലുകൾ വന്നാലും തടിയുടെ ഉറപ്പും ഭംഗിയും ഇന്നും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും മറ്റു എന്തിനേക്കാളും അധികം സ്വീകരിക്കുന്നതും

എന്നാൽ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയുടെ സംരക്ഷണം കൃത്യമായി ആരും ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാറില്ല

വീട്ടിലെ ജനൽ കട്ടിള, വാതിലുകൾ, മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങി വീട്ടിലെ തടിയുടെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് മനസിലാക്കാം

തടി സംരക്ഷണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തടിയെ ഈർപ്പം, ഫംഗസ്, ചിതലുകൾ, മറ്റ് പ്രാണികൾ മുതലായവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.അതുവഴി കൂടുതൽ ഭംഗിയും ഈടും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് .

തടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഫംഗസുകളെ ആണ് .കാരണം നമ്മുടെ തടിയുടെ നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നവ ഇവയാണ്. വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം അവയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി നശിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെ

അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടി സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിജയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും തടിയിൽ പ്രിസർവേറ്റീവു കൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെ ആവശ്യകത

  • നല്ല പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോഗത്തിനു ശേഷം തടിക്ക് മനോഹരമായ രൂപം നൽകുകയും മണമില്ലാത്തതും നിറമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം എന്നതാണ്
  • അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം മറ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് നാശം വരാൻ പാടില്ല.
  • ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. കൂടാതെ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഇവ  എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയണം.
  • ഇവയെ ചൂട്, വെളിച്ചം മുതലായവ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല.
  • ജലത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതായിരിക്കണം
  • ഇത് ഫംഗസുകളെയും പ്രാണികളെയും കൊല്ലാൻ മതിയായ കാര്യക്ഷമതയുള്ളതായിരിക്കണം. ഉയർന്ന ശക്തിയും സ്ഥിരതയും ഈടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
  • മാത്രമല്ല വ്യക്തികൾക്കും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും നിരുപദ്രവകരവുമായിരിക്കണം

വിവിധ തരം പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ:

മൂന്ന് തരം പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് ഉപയോഗിക്കപെടുന്നത്.

ഓയിൽ  പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ, ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്  പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ, വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന തരം പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ.

  1. Oil Type Preservatives 

പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന തടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് ഇവ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

ഇത് ഒറ്റയ്‌ക്കോ കൽക്കരി ടാർ, പെട്രോളിയം ഓയിൽ, ഇന്ധന എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന boiling point ഉള്ള  മറ്റേതെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ മിശ്രിതങ്ങളുമായോ പ്രയോഗിക്കാം.

എണ്ണയുടെ മിശ്രിതം തടി പിളരുന്നതിനും പൊട്ടുന്നതിനും എതിരെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സംരക്ഷണവും ചിതലുകൾക്കെതിരെ മികച്ച സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അസുഖകരമായ ദുർഗന്ധം കാരണം ക്രിയോസോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. കൂടാതെ, ക്രിയോസോട്ട് ഉപയോഗിച്ച തടിയിൽ പിന്നീട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്  ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

  1. Organic Solvent Type Preservatives 

ഓർഗാനിക് ലായക  പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അനുയോജ്യമായ ജൈവ ലായകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ച ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ അജൈവ ലവണങ്ങളാണ് ഇവ. ലായകത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെ ലയണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ശാശ്വതമായതിനാൽ,  ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്  തടികളും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നേരിയ ഓർഗാനിക് ലായകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

ഈ പ്രിസർവേറ്റീവു കൾ എളുപ്പത്തിൽ  കത്തു പിടിക്കുന്നതാണ്. ചെമ്പ്, സിങ്ക് നാഫ്തനേറ്റുകൾ, ചെമ്പ് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ 

  1. Water-Soluble Type Preservatives 

ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവു കൾ  ഉപയോഗിച്ചാണ് തടി സംസ്കരിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന  തടികൾ ഔട്ട്ഡോർ ഡെക്ക്, വേലികൾ, കളിസ്ഥല ഉപകരണങ്ങൾ,  ഫ്രെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.