വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

നിരവധി ജല ശുദ്ധീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്പം കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒന്നുതന്നെയാണ്.ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്യൂരിഫയർ ഏതാണെന്നു മനസിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

അലങ്കാരത്തേക്കാൾ ഉപരി ആരോഗ്യമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ശരിയായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.  ജലത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്. പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.

വിലകൂടിയ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മികച്ച വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ  തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വില മാത്രമല്ല, പ്യൂരിഫയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അതേപോലെതന്നെ, ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൃത്യമായി പഠിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പ്യൂരിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ .

ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച്.

ആർഒ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ

ടി.ഡി.എസ് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്യൂരിഫയറുകൾ  മികച്ച ഓപ്ഷൻ ആണ്.  ഫ്ലൂറൈഡ്, ആർസെനിക്, പോലെയുള്ള ഹെവി ലോഹങ്ങൾ,മറ്റ് വിഷ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആർ‌ ഒ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെ ഗുണം. ഈ ഗുണം തന്നെയാണ് ഇവയുടെ ദോഷവും, ആർ‌ഒ പ്യൂരിഫയറുകൾ‌ മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചില അവശ്യ ധാതുക്കൾ‌ കൂടി വെള്ളത്തിൽ‌ നിന്നും നീക്കംചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വാട്ടർ‌ പ്യൂരിഫയറിൽ‌ ടി‌ഡി‌എസ് കൺ‌ട്രോളർ‌ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്.ആർ.ഒ പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഗ്രാവിറ്റി ബേസ്ഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ

ഗ്രാവിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ഗ്രാവിറ്റി ബേസ്ഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ കുറച്ച് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ല എന്നത് തന്നെ. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ടി‌ഡി‌എസ് റേറ്റിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ബാക്ടീരിയ, പൊടി, ക്ലോറിൻ എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു.

യുവി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ

യുവി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ  അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സഹായത്തോടെ ജലം അണുവിമുക്തമാക്കുകയും മലിനപദാർത്ഥങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു . മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യുവി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം

മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ വെള്ളത്തിൽ കാഠിന്യവും ലവണാംശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ‌ഒ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർ‌ഒ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ‌ ഉപ്പ്, ലോഹങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കംചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്.

ബാക്ടീരിയ, നൈട്രേറ്റ്, ലവണങ്ങൾ, ഈയം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ. വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലിന വസ്തുക്കളുടെ അളവ് ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറിയിൽ കൊടുത്ത് പരിശോധിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും മലിനീകരണങ്ങളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ആർഒ + യുവി + യുഎഫ് ഫിൽ‌ട്രേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അൾട്രാവയലറ്റ് ബാക്ടീരിയകളുടെയും വൈറസുകളുടെയും കോശങ്ങളിലെത്തി പുനരുൽപാദനത്തിനുള്ള കഴിവ് നശിപ്പിക്കും. ഈ അണുക്കളെയും മലിന വസ്തുക്കളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യാൻ ആർ‌ഒ മെമ്പ്രേയ്ൻ സഹായിക്കും.

സംഭരണ ​​ശേഷി

വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, സംഭരണ ​​ശേഷി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വൈദ്യുതി മുടക്കം സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉയർന്ന സംഭരണ ​​ശേഷിയുള്ള ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആവശ്യമാണ്. പ്യൂരിഫയറിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ബ്രാൻഡിന് ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ്. എൻ‌എസ്‌എഫ്, ഡബ്ല്യുക്യു‌എ, ഐ‌എസ്‌ഐ, സി‌ഇ തുടങ്ങിയവയുടെ മികച്ച ഗുണനിലവാര സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ‌ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ബ്രാൻഡ് ആധികാരികവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

പരിപാലനവും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും

അറ്റകുറ്റപ്പണികളെയും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

 ഇടയ്ക്കിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വാങ്ങും മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുറപ്പ് വരുത്തുക.