ഹോബ് സ്റ്റവും ചിമ്മിണിയും: വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ പണിത പുതു വീടുകളിൽ 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിലും അടുക്കളകളിൽ മോഡുലാർ കിച്ചനുകളാണെന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ മോഡുലാർ കിച്ചനിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹോബ് സ്റ്റവും ചിമ്മിണിയും ആണെന്നും നാം കാണാറുണ്ട്. നൂതനമായ...

പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഭവന നിർമ്മാണം പലരുടേയും സ്വപ്നങ്ങളിലെ നിർണ്ണായകമായ കാര്യമാണ്. ഗൃഹ പ്രവേശനവും അതു പോലെ തന്നെ. ഗൃഹ പ്രവേശനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗൃഹ പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പേ ഫ്ളോറിങ് ടൈലുകൾ ആസിഡ്/ ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്ത് പോയിന്റിങ് പൂർത്തീകരിക്കണം. ഗ്രാനൈറ്റ്...

ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് – തരം, സവിശേഷത,വില. അറിയാം

കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ പുതുതലമുറ മെറ്റീരിയലായ ജിപ്സം IGBC അംഗീകരിച്ച ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്‌ മെറ്റീരിയൽ ആണ്.വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർപോലെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല, പൊട്ടലുകളോ, പൂപ്പലുകളോ ഉണ്ടാവില്ല, പുട്ടിഫിനിഷിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നു, പെയിന്റ് ആഗീരണം കുറഞ്ഞ...

ജലം പാഴാക്കാതെ പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ

മറ്റ് വീട്ടുജോലികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്.ചെറിയ ആസൂത്രണങ്ങളും , ലളിതമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും, ചെയ്യാനായാൽ നിങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാം.  ഏറ്റവും കുറവ് ജലം വിനിയോഗിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഈ 5...

വീട്ടിൽ സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്ന 10 ഫെങ് ഷൂയി സസ്യങ്ങൾ

ഫെങ് ഷൂയി സസ്യങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ നല്ല നാളുകൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ചൈനീസ് വിശ്വാസം.  ഈ 15 ഫെങ് ഷൂയി സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഊർജ്ജം, പണം, ഭാഗ്യം, നല്ല അന്തരീക്ഷം എന്നി പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മണി പ്ലാന്റ്...