വീട്ടിലെ തടി സംരക്ഷണം എങ്ങനെ നടത്താം? ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റും. വായിക്കൂ

തടിയുടെ നല്ല പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം തടി പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

മോഡുലാർ കിച്ചൻ: ലഭിക്കുന്ന വിവിധ മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം!!

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ 90% പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കിച്ചനുകളും മോഡുലാർ കൺസെപ്റ്റിൽ ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് താരതമ്യേന ഇന്നും പുതിയതായ ഒരു ഡിസൈൻ രീതി തന്നെയാണിത്.  അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനായി  ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പല...

സ്ട്രക്ച്ചർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്ക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ…അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഏകദേശം എന്ത് കോസ്റ്റ് ആകും? സാധാരണ നിർമ്മിതി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലാഭകരമാണോ?